marți, 7 iulie 2009

Patriarhi si Profeti !

Cuvânt înainte
Introducere
Capitolul 01 De ce a fost îngãduit pãcatul?
Capitolul 02 Creatiunea
Capitolul 03 Ispitirea si cãderea
Capitolul 04 Planul de Mântuire
Capitolul 05 Cain si Abel pusi la încercare
Capitolul 06 Set si Enoh
Capitolul 07 Potopul
Capitolul 08 Dupã potop
Capitolul 09 Sãptãmâna creatiunii, o sãptãmânã literalã
Capitolul 10 Turnul Babel
Capitolul 11 Chemarea lui Avraam
Capitolul 12 Avraam in Canaan
Capitolul 13 Incercarea credintei
Capitolul 14 Distrugerea Sodomei
Capitolul 15 Casatoria lui Isaac
Capitolul 16 Iacov si Esau
Capitolul 17 Fuga si exilul lui Iacov
Capitolul 18 Noaptea luptei
Capitolul 19 Intoarcerea in Canaan
Capitolul 20 Iosif in Egipt
Capitolul 21 Iosif si fratii sai
Capitolul 22 Moise
Capitolul 23 Plagile asupra Egiptului
Capitolul 24 Pastele
Capitolul 25 Exodul
Capitolul 26 De la Marea Rosie la Sinai
Capitolul 27 Legea data lui Israel
Capitolul 28 Idolatria de la Sinai
Capitolul 29 Vrajmasia lui Satan impotriva Legii
Capitolul 30 Cortul si serviciile lui
Capitolul 31 Pacatul lui Nadab si Abihu
Capitolul 32 Legea si legamintele
Capitolul 33 De la Sinai la Cades
Capitolul 34 Cele dousprezece iscoade
Capitolul 35 Razvratirea lui Core
Capitolul 36 In pustie
Capitolul 37 Stanca lovita
Capitolul 38 Calatoria in jurul Edomului
Capitolul 39 Cucerirea Basanului
Capitolul 40 Balaam
Capitolul 41 Apostazia de la Iordan
Capitolul 42 Repetarea Legii
Capitolul 43 Moartea lui Moise
Capitolul 44 Trecerea Iordanului
Capitolul 45 Caderea Ierihonului
Capitolul 46 Binecuvantarile si blestemele
Capitolul 47 Legamantul si gabaonitii
Capitolul 48 Impartirea Canaanului
Capitolul 49 Cele din urma cuvinte ale lui Iosua
Capitolul 50 Zecimi si daruri
Capitolul 51 Purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru saraci
Capitolul 52 Sarbatorile anuale
Capitolul 53 Cei dintai judecatori
Capitolul 54 Samson
Capitolul 55 Copilul Samuel
Capitolul 56 Eli si fiii sai
Capitolul 57 Chivotul si legamantul luat de filisteni
Capitolul 58 Scolile profetilor
Capitolul 59 Primul imparat a lui Israel
Capitolul 60 Incumetarea lui Saul
Capitolul 61 Lepadarea lui Saul
Capitolul 62 Ungerea lui David
Capitolul 63 David si Goliat
Capitolul 64 David ca fugar
Capitolul 65 Marinimia lui David
Capitolul 66 Moartea lui Saul
Capitolul 67 Vrajitoria in vechime si in timpurile moderne
Capitolul 68 David la Ticlag
Capitolul 69 David chemat la tron
Capitolul 70 Domnia lui David
Capitolul 71 Pacatul si pocainta lui David
Capitolul 72 Rascoala lui Absalon
Capitolul 73 Ultimii ani ai lui David

Profeti si Regi !

CUPRINS
Via Domnului
Partea a I -a - De la tarie la slabiciune
Capitolul 01 - Solomon
Capitolul 02 - Templul şi consacrarea lui
Capitolul 03 - Mândria prosperităţii
Capitolul 04 - Urmarile neascultarii
Capitolul 05 - Pocainta lui Solomon
Capitolul 06 - Ruperea împărăţiei
Capitolul 07 - Ieroboam
Capitolul 08 - Apostazia naţională
Partea a II -a - Profeţii Împărăţiei de Nord
Capitolul 09 - Ilie Tisbitul
Capitolul 10 - Glasul unei mustrări aspre
Capitolul 11 - Carmel
Capitolul 12 - De la Izreel Horeb
Capitolul 13 - “Ce faci tu aici, Ilie ?”
Capitolul 14 - “În duhul şi puterea lui Ilie”
Capitolul 15 - Iosafat
Capitolul 16 - Prăbuşirea casei lui Ahab
Capitolul 17 - Chemarea lui Elisei
Capitolul 18 - Vindecarea apelor
Capitolul 19 - Un prooroc al păcii
Capitolul 20 - Naaman
Capitolul 21 - Încheierea lucrării de slujire a lui Elisei
Capitolul 22 - “Ninive, cetatea cea mare”
Capitolul 23 - Robia asiriană
Capitolul 24 - Poporul piere din lipsă de cunoştinţă
Partea a III -a - UN PROPOVĂDUlTOR AL NEPRlHĂNlRll
Capitolul 25 - Chemarea lui Isaia
Capitolul 26 - “lată, Dumnezeul vostru!”
Capitolul 27 - Ahaz
Capitolul 28 - Ezechia
Capitolul 29 - Solii din Babilon
Capitolul 30 - Izbăvirea de sub puterea Asiriei
Capitolul 31 - Nadejde pentru neamuri
Partea a IV-a - PEDEAPSA NAŢlONALĂ
Capitolul 32 - Manase şi Iosia
Capitolul 33 - Cartea legii
Capitolul 34 - Ieremia
Capitolul 35 - Apropierea nenorocirii
Capitolul 36 - Ultimul împărat al lui Iuda
Capitolul 37 - Duşi ca robi În Babilon
Capitolul 38 - Lumină prin întuneric
Partea a V - a - ÎN ŢĂRlLE NEAMURlLOR
Capitolul 39 - La curtea Babilonului
Capitolul 40 - Visul lui Nebucadneţar
Capitolul 41 - Cuptorul de foc
Capitolul 42 - Adevărata măreţie
Capitolul 43 - Veghetorul nevăzut
Capitolul 44 - În groapa leilor
Partea a VI a - DUPĂ ROBlE
Capitolul 45 - Întoarcerea din robie
Capitolul 46 - “Proorocii lui Dumnezeu îi ajutau
Capitolul 47 - Iosua şi îngerul
Capitolul 48 - “Nici prin putere, nici prin tărie”
Capitolul 49 - ln zilele împărătesei Estera
Capitolul 50 - Ezra, preot şi cărturar
Capitolul 51 - O redeşteptare spirituală
Capitolul 52 - Bărbatul ocaziei
Capitolul 53 - Constructorii pe ziduri
Capitolul 54 - Mustrare împotriva asupririi
Capitolul 55 - Uneltiri păgâne
Capitolul 56 - Îndrumaţi în Legea lui Dumnezeu
Capitolul 57 - Reforma
Partea a VII - a - LUMlNA lN APUS
Capitolul 58 - Venirea unui Răscumpărător
Capitolul 59 - “Casa lui Israel “
Capitolul 60 - Viziuni ale slavei viitoare
NOTE SUPLlMENTARE:

Christos Lumina Lumii !

Cuvânt înainte
PARTEA I PRIVIRE GENERALÃ
Cap.1 - DUMNEZEU CU NOI
Cap.2 - POPORUL ALES
Cap.3 - ÎMPLINIREA VREMII
PARTEA II P R I M I I A N I
Cap.4 - VI S-A NÃSCUT UN MÎNTUITOR
Cap.5 - CONSACRAREA
Cap.6 - AM VÃZUT STEAUA LUI
Cap.7 - CA UN PRUNC
Cap.8 - SUIREA LA IERUSALIM
Cap.9 - ZILELE DE LUPTÃ
PARTEA III C E L U N S
Cap.10 - GLASUL ÎN PUSTIE
Cap.11 - BOTEZUL
Cap.12 - ISPITIREA LUI ISUS
Cap.13 - BIRUINŢA
Cap.14 - NOI AM AFLAT PE MESIA
Cap.15 - LA NUNTA DIN CANA
Cap.16 - ÎN TEMPLUL SÃU
Cap.17 - NICODIM
Cap.18 - EL TREBUIE SÃ CREASCÃ
Cap.19 - LA FÂNTÂNA LUI IACOV
Cap.20 - NUMAI DACÃ VEDEŢI SEMNE ŞI MINUNI
Cap.21 - BETESDA ŞI SINEDRIUL
Cap.22 - ÎNCHIDEREA ŞI MOARTEA LUI IOAN BOTEZÃRORUL
PARTEA IV ZILE DE FÃGÃDUINŢÃ
Cap.23 - ÎMPÃRÃŢIA LUI DUMNEZEU S-A APROPIAT
Cap.24 - NU ESTE ACESTA FIUL TÎMPLARULUI ?
Cap.25 - CHEMAREA LA MARE
Cap.26 - LA CAPERNAUM
Cap.27 - POŢI SÃ MÃ CURÃŢEŞTI
Cap.28 - LEVI-MATEI
Cap.29 - SABATUL
Cap.30 - ALEGEREA CELOR DOISPREZECE
Cap.31 - PREDICA DE PE MUNTE
Cap.32 - SUTAŞUL
Cap.33 - CINE SUNT FRAŢII MEI ?
Cap.34 - INVITAŢIA
Cap.35 - TACI, FII LINIŞTITÃ
Cap.36 - ATINGEREA CREDINŢEI
Cap.37 - CEI DINTÂI EVANGHLIŞTI
Cap.38 - VENIŢI DE VÃ ODIHNIŢI
Cap.39 - DAŢI-LE VOI SÃ MÃNÂNCE
PARTEA V IVIREA UMBRELOR
Cap.40 - O NOAPTE PE LAC
Cap.41 - CRIZA DIN GALILEA
Cap.42 - TRADIŢIA
Cap.43 - DESPÃRŢIRILE SFÃRÂMATE
Cap.44 - ADEVÃRATUL SEMN
Cap.45 - UMBRELE CRUCII
Cap.46 - SCHIMBAREA LA FAŢÃ
Cap.47 - SERVIRE
Cap.48 - CINE ESTE MAI MARE
PARTEA VI CEL LEPÃDAT
Cap.49 - LA SÃRBÃTOAREA CORTURILOR
Cap.50 - PRINTRE CURSE
Cap.51 - LUMINA VIEŢII
Cap.52 - PÃSTORUL DIVIN
Cap.53 - ULTIMA CÃLÃTORIE DIN GALILEA
Cap.54 - SAMARITEANUL MILOS
Cap.55 - NU CU ARÃTAREA ÎN AFARÃ
Cap.56 - BINECUVÂNTAREA COPIILOR
Cap.57 - UN LUCRU ÎŢI LIPSEŞTE
Cap.58 - LAZÃRE, VINO AFARÃ
Cap.59 - UNELTIRI
PARTEA VII APROAPE DE SFÂRŞIT
Cap.60 - LEGEA ÎMPÃRÃŢIEI CELEI NOI
Cap.61 - ZACHEU
Cap.62 - LA OSPÃŢUL DIN CASA LUI SIMON
Cap.63 - ÎMPÃRATUL TÃU VINE
Cap.64 - UN POPOR BLESTEMAT
Cap.65 - TEMPLUL CURÃŢIT DIN NOU
Cap.66 - CONTROVERSA
Cap.67 - VAIURI PENTRU FARISEI
Cap.68 - ÎN CURTEA DE AFARÃ
Cap.69 - PE MUNTELE MÃSLINILOR
Cap.70 - ACEŞTI FOARTE NEÎNSEMNAŢI FRAŢI AI MEI
Cap.71 - UN SERV AL SERVILOR
Cap.72 - ÎN AMINTIREA MEA
Cap.73 - SÃ NU VI SE TULBURE INIMA
PARTEA VIII CEL RÃSTIGNIT
Cap.74 - GHETSEMANI
Cap.75 - ÎNAINTEA LUI ANA ŞI A CURŢII DE JUDECATÃ A LUI CAIAFA
Cap.76 - IUDA
Cap.77 - ÎN SALA DE JUDECATÃ A LUI PILAT
Cap.78 - GOLGOTA
Cap.79 - S-A SFÂRŞIT
PARTEA IX LA TRONUL TATÃLUI
Cap.80 - ÎN MORMÂNTUL LUI IOSIF
Cap.81 - DOMNUL A ÎNVIAT
Cap.82 - PENTRU CE PLÂNGI ?
Cap.83 - PE CALEA CÃTRE EMAUS
Cap.84 - PACE VOUÃ !
Cap.85 - DIN NOU LA MARE
Cap.86 - DUCEŢI-VÃ ŞI ÎNVÃŢAŢI TOATE NEAMURILE
Cap.87 - LA TATÃL MEU ŞI LA TATÃL VOSTRU

Faptele Apostolilor !

CUPRINS

PREFATÃ
Capitolul 1 PLANUL LUI DUMNEZEU CU BISERICA SA
Capitolul 2 INSTRUIREA CELOR DOISPREZECE
Capitolul 3 MAREA ÎNSÃRCINARE
Capitolul 4 ZIUA CINCIZECIMII
Capitolul 5 DARUL DUHULUI
Capitolul 6 LA POARTA TEMPLULUI
Capitolul 7 AVERTIZARE ÎMPOTRIVA FÃTÃRNICIEI
Capitolul 8 ÎNAINTEA SINEDRIULUI
Capitolul 9 CEI SAPTE DIACONI
Capitolul 10 PRIMUL MARTIR CRESTIN
Capitolul 11 EVANGHELIA ÎN SAMARIA
Capitolul 12 DIN PRIGONITOR, UCENIC
Capitolul 13 ZILE DE PREGÃTIRE
Capitolul 14 ÎN CÃUTAREA ADEVÃRULUI
Capitolul 15 LIBERAT DIN ÎNCHISOARE
Capitolul 16 SOLIA EVANGHELIEI ÎN ANTIOHIA
Capitolul 17 SOLI AI EVANGHELIEI
Capitolul 18 PREDICAREA PRINTRE PÃGÂNI
Capitolul 19 IUDEI SI NEAMURI
Capitolul 20 PROSLÃVIREA CRUCII
Capitolul 21 ÎN TINUTURILE MAI DEPÃRTATE
Capitolul 22 TESALONIC
Capitolul 23 BEREA SI ATENA
Capitolul 24 CORINT
Capitolul 25 EPISTOLELE CÃTRE TESALONICENI
Capitolul 26 APOLO LA CORINT
Capitolul 27 EFES
Capitolul 28 ZILE DE OSTENEALÃ SI ÎNCERCÃRI
Capitolul 29 SOLIE DE AVERTIZARE SI ÎNDEMN
Capitolul 30 CHEMAREA LA O TREAPTÃ MAI ÎNALTÃ
Capitolul 31 ASCULTAREA SOLIEI
Capitolul 32 O BISERICÃ DARNICÃ
Capitolul 33 LUCRÂND ÎN CONDITII DIFICILE
Capitolul 34 O SLUJIRE CONSACRATÃ
Capitolul 35 MÂNTUIREA PENTRU IUDEI
Capitolul 36 APOSTAZIA DIN GALATIA
Capitolul 37 ULTIMA CÃLÃTORIE A LUI PAVEL LA IERUSALIM
Capitolul 38 PAVEL CA ÎNTEMNITAT
Capitolul 39 PROCESUL DE LA CEZAREA
Capitolul 40 PAVEL CERE SÃ FIE TRIMIS ÎNAINTEA CEZARULUI
Capitolul 41 "VREI SÃ MÃ ÎNDUPLECI"
Capitolul 42 CÃLÃTORIA SI NAUFRAGIUL
Capitolul 43 ÎN ROMA
Capitolul 44 CASA CEZARULUI
Capitolul 45 SCRISORI DIN ROMA
Capitolul 46 ÎN LIBERTATE
Capitolul 47 ULTIMA ARESTARE
Capitolul 48 PAVEL ÎNAINTEA LUI NERO
Capitolul 49 ULTIMA EPISTOLÃ A LUI PAVEL
Capitolul 50 OSÂNDIT LA MOARTE
Capitolul 51 UN SUB-PÃSTOR CREDINCIOS
Capitolul 52 STATORNIC PÂNÃ LA MOARTE
Capitolul 53 IOAN, APOSTOLUL IUBIT
Capitolul 54 UN MARTOR CREDINCIOS
Capitolul 55 SCHIMBAT PRIN HAR
Capitolul 56 PATMOS
Capitolul 57 DESCOPERIREA
Capitolul 58 BISERICA BIRUITOARE

Marea Lupta !

http://www.scribd.com/cristianr/d/282816-EG-White-Tragedia-veacurilor